Fyr

Fyr

Fyren Ö. Röko sattes upp 1908.

Flyttades till Hembygdsgården 1989.