Gula_Villan

Gula Villan

Trävilla, byggd 1908 i Jugendstil efter ritningar av arkitekt Güettler