Luddes Stuga 2008

Luddes Stuga får ny gärdsgård 2008

Arbetet utfördes av medlemmar i Sotholms Härads Hembygdsförening i samband

med kurs i gärdsgårdstillverkning under ledning av Sten Hagander.

Foto: Sören Polhede