Luddes Stuga

Luddes Stuga

Sand - stugan, byggd 1719 efter rysshärjningarna samma år.

Kallas "Luddes stuga" efter sista hyresgästen, Ludvig Samuelsson.

Stugan är hopbyggd av två delar, den ena inrymmande bostad och vind,

den andra visthusbod och källare.

 

Gärdsgård runt Luddes stuga

Gärdsgården typ Sörmlandstyp uppsattes av Osvald Lundmark 1970.

Hembygdsföreningen fick Luddes stuga i gåva 1977.

Ny gärdsgård sattes upp 1990 av Folke Andersson, Lennart Gustavsson, Martin Ohlin

samt Gunnar Johansson.

Material från Sydved Modo förmedlat av skogsvaktare Curtsson

 

Luddes Stuga

 

Ny gärdsgård sätts upp i april 2008

Arbetet utfördes av medlemmar i Sotholms Härads Hembygdsförening i samband med kurs

i gärdsgårdstillverkning under ledning av Sten Hagander.

Från Hembygdsföreningen deltog Lennart Jacobsson, Sune Höglind, Thor Ahlkvist,

Börje Larsson, Sören Kahlberg, Lennart Andersson och Eje Edvinsson.