Servering

Servering

Servering byggd med monteringsfärdigt timmer från Dalarna

efter ritningar av ingenjör Åke Sjöman, Nynäshamn.

Invigd 1943. Tillbygd 1981 med arkiv och utställningslokal.