styrelsen

Styrelsen 2017

Ordförande Jan Mellring tel. 070 252 9543

Vice ordförande Lennart Jakobsson tel. 08 520 139 32

Sekreterare Karin Angerby tel. 08 520 129 35

Kassör Karin Hernudd-Öhman 076 800 6494

Arkivarie Gösta Nilsson tel. 08 520 128 08

Ledamot Gun Höglind

Ledamot Gunilla Björklund

Ledamot Siw Wahlberg

Ledamot Gullevi Karlsson Persson

Suppleant Angela van Tilburg Pehrson

Suppleant Sune Höglind

Suppleant Maria Uppgard

Suppleant Inga Ahlkvist

Suppleant Christina Windäng

Suppleant Ethel Spurrier

Suppleant Petter Fagerlind

Adress: Nynäshamns hembygdsgård

Sotholms Härads hembygdsförening

Luddes Gränd 2, 149 34 Nynäshamn

E-post: post@nynashamnshembygdsgard.se