Trollstastugan

Trollstastugan

Trollstastugan - omkring 1700 - från Trollsta i Sorunda.

Ägd av samma släkt till 1897.

Har tidigare varit s.k. parstuga med i mitten genomgående förstuga och

en trappa till övervåningens andersstuga (gäststuga).

Moderniserades 1880 då större fönster och nya innerdörrar insattes.

Trollstastugan flyttades till Hembygdsgården 1935.