utst_trollsta_2009

Bilder från utställningen i Trollstastugan 2009.

"Nynäs kuranstalt"