Vagnsmuseum

Vagnsmuseum

Magasin från Kalvö.

Inköpt 1992 från Stockholms stad.

Plockades ner och sattes upp på Hembygdsgården med hjälp

av gymnasieskolans bygg - och anläggningslinje.