visn_2008

Liten hembygdsdag 2008

Hembygdsgårdsbesök av elever från årskurs 3.

Från Lilla Gröndal, Svandammskolan och Fjärden kom elever på besök.

Medlemmar i Sotholms Härads Hembygdsförening berättade och visade Luddes stuga med den

nya gärdsgården, vagnsmuseet, smedjan, båt och fiskemuseet, i Trollstastugan fick dom prova på

att kärna smör och att väva. Utomhus visades hur en lie användes, hur säden slogs och sen maldes.

Rosa, en konstig ko fick man mjölka. Eleverna fick även prova på att karda.